Toàn tập về tiền điện tử Archway (ARCH)

Archway là gì?

Archway là một nền tảng hợp đồng thông minh (Smart Contract Platform) được xây dựng trên Cosmos bằng cách sử dụng cơ chế Tendermint và Cosmos SDK.

Archway sử dụng CosmWasm, WebAssembly (Wasm) và Rust. Hơn 40 ngôn ngữ lập trình cấp cao hỗ trợ Wasm, bao gồm C và C ++, Python, Go, Rust, Java và PHP. Ngoài ra, Archway được tích hợp native với IBC. Điều này cho phép các dapp xây dựng trên Archway có thể trao đổi tài sản và dữ liệu với các blockchain khác trong Cosmos network một cách dễ dàng.

Mục tiêu của Archway là mở rộng hệ sinh thái Cosmos, cung cấp một cơ sở hạ tầng với các khuyến thích hợp để các nhà phát triển có thể nhanh chóng xây dựng và khởi chạy các Cross-chain DApps trên Cosmos Network.

toan-tap-ve-tien-dien-tu-archway-arch

Điểm nổi bật của Archway

Điểm nổi bật của Archway nằm ở thiết kế tokenomics sáng tạo. Không giống như đa số các smart contract platform hiện tại, nơi native token của dự án chủ yếu tập trung vào tay của một số ít người tham gia sớm vào mạng (early Investors & early contributors, validators or miners), native token của Archway là ARCH được thiết kế để chia sẻ cho tất cả những người đóng góp và các bên liên quan.

Tiêu biểu là các nhà phát triển DApp trên Archwaycó thể kiếm được một phần phí giao dịch và phần thưởng lạm phát mạng dựa trên những đóng góp của họ cho mạng lưới. Archway tìm cách cung cấp ba nguồn tài trợ tiềm năng cho dApps:

  • Gas fee rebates.
  • Chia sẻ inflationary rewards.
  • Smart contract fees tùy chỉnh.

toan-tap-ve-tien-dien-tu-archway-arch

Gas fee rebates

Gas fee thu được được phân chia giữa các nhà phát triển dApp và validator nodes. Khi Archway ra mắt, gas fee được chia đều, 50% cho các nhà phát triển dApp và 50% cho validator nodes. Mạng cung cấp các thông số có thể định cấu hình có thể được điều chỉnh theo thời gian để xác định phân phối hoàn lại khí tối ưu giữa trình xác nhận và dApp.

Chia sẻ inflationary rewards

Tỷ lệ lạm phát tổng thể trên mạng Archway tuân theo thiết kế của Cosmos SDK, network inflation sẽ rơi vào tầm 7 – 20%, tùy thuộc vào tỷ lệ ARCH bonding/total suppy.

Tại thời điểm khởi đầu, 25% network inflation thuộc về các nhà phát triển dApp và 75% dành cho các validator nodes.

Ví dụ: Archway inflation là 8%, thì 2% sẽ được phân chia cho các dApps và 6% dành cho các validator nodes. Dapp reward sẽ được phân bổ theo tỷ lệ dựa trên số lượng phí gas tương đối mà mỗi dApp tạo ra trong cho Archway trong một khoàng thời gian nhất định (epoch).

Smart contract fees tùy chỉnh

Các smart contract platform ngày nay tính phí mạng (gas) dựa trên sức mạnh tính toán được yêu cầu bởi các giao dịch on-chain. Phương pháp này không hỗ trợ các trường hợp sử dụng khi nhà phát triển phải trả thêm chi phí như lưu trữ phân tán, truy cập xử lý ngoài chuỗi, nguồn dữ liệu bên ngoài hoặc các tính năng cao cấp khác,…

Với Archway, các nhà phát triển dApp có thể xác định phí tùy chỉnh để tương tác với các hợp đồng thông minh của họ. Còn được gọi là take rate, khoản phí này cung cấp cho các nhà phát triển một tùy chọn linh hoạt để tính các mức phí khác nhau dựa trên trường hợp sử dụng cụ thể và nhu cầu hoạt động của họ.

Theo mặc định, phí smart contract được đặt thành 0 $ ARCH. Khi triển khai ban đầu, nhà phát triển dApp có thể linh hoạt xác định phí của họ và có thể điều chỉnh bất kỳ lúc nào, ngay cả sau khi hợp đồng đã được triển khai.

Lợi ích khi nắm giữ ARCH Token

  • Token use case của ARCH token;
  • Transaction fee trên Archway được thanh toán bằng ARCH token.
  • On-Chain Governance: ARCH được sử dụng để hỗ trợ các hoạt động quản trị như on-chain voting.
  • Network security: ARCH staking/bonding/slashing để bảo vệ mạng lưới Archway.
  • Dapps reward: Một phần inflation network được chia sẽ cho các nhà phát triển trên Archway.
  • Validator nodes reward: Một phần inflation network cho cộng sức của họ bỏ ra để bảo vệ Archway network.

Đội ngũ dự án, nhà đầu tư & đối tác

Đội ngũ dự án

Archway được phát triển bởi Phi Labs, một team được tách ra từ team phát triển Tendermint.

Nhà đầu tư

Archway huy động được $21M từ nhiều VCs bao gồm: Hashed, CoinFund, 1Confirmation, IDEO CoLab, Blockchain Capital, Wintermute, Figment, Chorus One, Lemniscap, Hypersphere Ventures, Cosmostation.

toan-tap-ve-tien-dien-tu-archway-arch

Đối tác

Updating…

Roadmaps & Updates

Dự án đang trong giai đoạn triển khai testnet và có kế hoạch bán token ARCH cho cộng đồng trong Q2 – Q3/2022.

Thông tin token của Archway (ARCH)

Dự án chưa ra mắt tokenomics chính thức của ARCH.

Cách kiếm và sở hữu ARCH token

Updating…

Ví lưu trữ & sàn giao dịch ARCH

Updating…

Cách kênh thông tin của Archway

Dự án tương tự

Evmos: Evmos là một EVM chain được xây dựng trên Cosmos Network bằng cách sử dụng Tendermint core và Cosmos SDK.

Source: Coin98 Insights

icons8-exercise-96