Cơ bản về giao dịch Margin

Margin Trading là gì?

Margin Trading còn được gọi là giao dịch ký quỹ. Nó là một hình thức giao dịch sử dụng đòn bẩy tài chính để người dùng có thể mua bán trao đổi với số tiền lớn hơn mức họ có. Từ đó, tạo ra lợi nhuận cao hơn và tất nhiên rủi ro cũng sẽ cao hơn giao dịch thông thường.

Margin Trading – Long, Short là những từ ngữ nhà đầu tư, giao dịch rất hay bắt gặp trong thị trường Crypto, Forex, Stock Market… 

Ưu điểm và nhược điểm của Margin Trading

Ưu điểm

Đối với giao dịch thông thường (spot trading), nhà giao dịch chỉ có thể kiếm lợi nhuận bằng cách mua giá thấp bán giá cao. Nhưng đối với Margin Trading thì có thể kiếm lợi nhuận bất chấp thị trường lên hay xuống.

Đồng thời, với việc sử dụng đòn bẩy khiến cho số vốn nhà giao dịch có thể sử dụng để vào lệnh lớn hơn rất nhiều.

Nhược điểm

Với khả năng tạo lợi nhuận cao so với số vốn hiện có. Đổi lại, khi sử dụng Margin Trading thì nhà giao dịch sẽ phải chịu độ RỦI RO RẤT CAO.

Đối với giao dịch thông thường, chẳng may một nhà đầu tư mua coin giá cao và bị giảm nhiều so với điểm mua. Nếu vẫn tiếp tục nắm giữ chưa bán ra thì nhà đầu tư vẫn còn cơ hội chờ đợi nó tăng trở lại.

Còn đối với Margin Trading, nếu mức lỗ vượt quá mức giá thanh lý so với điểm vào lệnh. Số coin của nhà giao dịch sẽ bị buộc bán ra để trả khoản vay trước đó và không còn cơ hội để nó tăng trở lại.

Một số thuật ngữ trong giao dịch Margin

Leverage (Đòn bẩy)

Khi sử dụng đòn bẩy, nhà giao dịch có thể giao dịch với mức tiền gấp x lần vốn đang có (x là số dương).

Ví dụ: Khi nhà giao dịch chọn đòn bẩy 10x điều đó có nghĩa là nhà giao dịch có thể sử dụng số tiền gấp 10 lần để giao dịch so với số vốn hiện tại đang có.

Position (Vị thế)

Trong Margin Trading có 2 vị thế bao gồm: Long và Short.

  • Long Position: Thể hiện vị thế mua vào.
  • Short Position: Thể hiện vị thế bán ra.

Margin Call (Trạng thái báo động)

Khi trạng thái của giao dịch đạt đến ngưỡng gần cháy tài khoản thì sàn sẽ gửi thông báo đến nhà giao dịch để thông báo cần nạp tiền thêm vào để tiếp tục duy trì giao dịch hoặc sẽ cháy.

Liquidation Price (Giá thanh lý)

Đây là mức giá thanh lý. Khi giá coin vượt qua mức giá này ngay lập tức hệ thống của sàn sẽ thanh lý hết số coin của nhà giao dịch vào lệnh đó.

Bản chất hoạt động của Margin Trading

Khi nhà giao dịch thực hiện lệnh LONG/SHORT với đòn bẩy x với số vốn Y. Điều này có nghĩa rằng, họ sẽ vay từ sàn số tiền tương ứng với công thức (x-1)*Y để thực hiện lệnh LONG/SHORT đó.

Sau khi đóng lệnh LONG/SHORT nhà giao dịch cần trả lại đúng số tiền đã vay từ sàn cộng với 1 khoản phí dịch vụ cho vay.

Trong trường hợp, vào lệnh LONG/SHORT nhưng thực tế giá đi ngược lại với dự đoán của bản thân.

Khi giá chạm mức giá thanh lý tự động sàn sẽ thanh lý để thu về lại số vốn nhà giao dịch đã vay trước đó, số tiền lỗ khi vay dùng để giao dịch sẽ trừ thẳng vào số vốn gốc của mà nhà giao dịch đã đưa ra.

Ví dụ:

  • Khi nhà giao dịch tham gia với vị thế lệnh Long (mua):

Nhà giao dịch A đang có số vốn $10,000, giá Bitcoin đang ở mức $10.000 và A dự đoán Bitcoin sẽ tăng lên $11.000.

Nếu giao dịch bình thường, thì A sẽ kiếm được lợi nhuận $1.000. Nhưng, A muốn tối ưu và tăng số lợi nhuận lên gấp 3 lần.

Vì thế, A quyết định sẽ mở một lệnh LONG với LEVERAGE 3x. Điều này có nghĩa rằng, A sẽ tạo một lệnh Mua ở mức giá $10.000 với khối lượng $30.000.

Trong trường hợp lý tưởng nhất, Bitcoin tăng lên giá $15.000 và A đóng lệnh LONG (bán ra) thì sẽ có lợi nhuận $15.000 thay vì $5.000 ở giao dịch thông thường.

Giải thích:

Khi A thực hiện lệnh Long với đòn bẩy 3x, bản chất A đã vay thêm $20.000 từ sàn giao dịch để thực hiện lệnh MUA bitcoin tại giá 10.000 với khối lượng $30.000 (tức mình đang có 3 BTC).

Sau đó, Bitcoin tăng lên $15.000 và A quyết định đóng lệnh LONG có nghĩa rằng A đã bán 3 BTC tại giá $15.000 và thu về $45.000.

Tiếp theo, A phải trả lại $20.000 khoản đã vay của sàn cộng với phí dịch vụ. Và kết quả vốn của A đã tăng từ $10.000 ban đầu lên $25.000.

Trong trường hợp xấu nhất, giá không khi theo như dự đoán mà rơi về $9.000. Tài khoản của A chỉ còn $7.000, lúc này sàn sẽ gửi cho A một Emai hoặc thông báo để yêu cầu A nạp thêm tiền để có thể tiếp tục duy trì lệnh. 

Nếu A không nạp tiền thêm giá vẫn tiếp tục về mức 8.000 này trùng với giá thanh lý. Tài khoản của A chỉ còn 40% so với tổng tài khoản ban đầu.

Ngay lập tức, sàn sẽ thanh lý 3 BTC của đang có của A tại giá $8.000 và thu lại $24.000 mà A đã vay kèm theo lãi suất vay và phí thanh lý (tùy vào mỗi sàn giao dịch sẽ có phí khác nhau). Tài khoản của A chỉ còn $4.000.

  • Khi nhà giao dịch tham gia với vị thế lệnh Short (bán):

Nhà giao dịch A đang có số vốn $10.000, giá Bitcoin đang ở mức $10.000 và A dự đoán Bitcoin sẽ giảm xuống $9.000.

Nếu giao dịch bình thường, thì A sẽ phải bán Bitcoin ở thời điểm hiện tại của mình đi và đợi giá xuống $9.000 để mua lại khi giá hồi về $10.000 lúc này A mới có thể đạt được lợi nhuận là $1.000 . Nhưng, A muốn kiếm được lợi nhuận chỉ bằng việc giá xuống.

Vì thế, A quyết định sẽ mở một lệnh SHORT với LEVERAGE 3x. Điều này có nghĩa rằng, A sẽ tạo một lệnh bán ở mức giá $10.000 với khối lượng 2BTC.

Trong trường hợp lý tưởng nhất, Bitcoin giảm xuống giá $9.000 và A đóng lệnh SHORT (mua vào) thì sẽ có lợi nhuận $2.000 thay vì phải đợi giá hồi lại để có lợi nhuận ở giao dịch thông thường.

Giải thích:

Khi A thực hiện lệnh SHORT với đòn bẩy 3x, bản chất A dùng $10.000 để thế chấp vay 2 BTC từ sàn giao dịch để thực hiện lệnh BÁN bitcoin tại giá 10.000 với khối lượng 2 BTC (tức mình đang có 20.000$).

Sau đó, Bitcoin giảm xuống $5.000 và A quyết định đóng lệnh SHORT có nghĩa rằng A đã mua lại 2 BTC tại giá $5.000 và thu về 2 BTC + $10.000.

Tiếp theo, A phải trả lại 2 BTC khoản đã vay của sàn cộng với phí dịch vụ. Và kết quả vốn của A đã tăng từ $10.000 ban đầu lên $20.000.

Trong trường hợp xấu nhất, giá không khi theo như dự đoán mà tăng vọt lên $13.000. Giả sử, mức 13.000 này trùng với giá thanh lý.

Ngay lập tức, sàn sẽ thanh lý tài khoản A bằng cách sử dụng $10.000 của A đã thế chấp trước đó và $20.000 từ việc vay của sàn để mua lại 2 BTC tại vùng giá $13.000 và thu lại 2 BTC mà A đã vay. Lúc này vốn của A đã bị trừ còn $4.000 chỉ còn 40% so với tài khoản ban đầu.

Lưu ý: Mỗi sàn có cách tính liquidation price khác nhau cho từng đòn bẩy khác nhau. Nên trước khi vào lệnh nhà giao dịch nên tìm hiểu rõ cách giao dịch ký quỹ trên mỗi sàn hoạt động như thế nào?

Cross và Isolated Margin

Cross Margin

Tất cả vị thế sẽ dùng tất cả số dư margin trong tài khoản của nhà giao dịch để tránh bị thanh lý. Trong sự kiện xảy ra thanh lý, nhà đầu tư sẽ mất tất cả số dư margin và vị thế đang mở.

Khi nhà giao dịch sử dụng Cross Margin và tham gia vào nhiều cặp tiền khác. Nếu có 1 giao dịch không như ý muốn dẫn đến Margin call nhưng nếu nhà giao dịch không nạp tiền vào do chủ quan hoặc khách quan. Khi đạt đến giới hạn nhất định, sàn sẽ cắt hết các giao dịch khác để tiếp tục duy trì vị thế (lệnh) đó để không dẫn đến cháy tài khoản.

Isolated Margin

Lượng margin của vị thế được giới hạn trong một khoảng nhất định. Nếu giảm xuống thấp hơn mức Margin Duy trì, vị thế sẽ bị thanh lý. Tuy nhiên, chế độ này cho phép nhà giao dịch thêm hoặc gỡ margin tuỳ ý muốn.

Ngược lại với Cross Margin phía trên, khi có 1 giao dịch không như ý muốn và dẫn đến việc cháy tài khoản. Sàn sẽ ngay lập tức thanh lý đối với cặp giao dịch đó và không hề ảnh hưởng gì đến các giao dịch khác đang hoạt động.

Các sàn giao dịch Margin uy tín

Hiện nay có rất nhiều sàn giao dịch margin như:

Ở mỗi sàn sẽ có cách tính phí và cách tính số lượng cho vay, lẫn giá thanh lý khác nhau. Nhà giao dịch sử dụng sàn nào hãy đọc kỹ các quy định của sàn đấy trước khi giao dịch.

Kinh nghiệm khi sử dụng Margin Trading

Luôn có kế hoạch giao dịch trước khi vào lệnh

Đây là điều bất biến nếu nhà giao dịch muốn thành công trong giao dịch bình thường đặc biệt là Margin Trading.

Phải chuẩn bị cho mình một kế hoạch giao dịch cụ thể rõ ràng và tuân thủ kỷ luật theo bản kế hoạch đó.

Trước khi vào lệnh, phải xác định được điểm vào, điểm chốt lời, điểm dừng lỗ, tỉ lệ thắng là bao nhiêu, sử dụng đòn bẩy bao nhiêu…. rất nhiều thứ cần được vẽ ra và tính toán trên bản kế hoạch vào lệnh.

Không sử dụng vốn vay mượn để vào lệnh

Đã có nhiều trường hợp vay mượn vốn người khác để chơi và sau đó cháy tài khoản để lại hậu quả nặng nề cho cả người vay lẫn người cho vay.

Nếu có chơi Margin Trading hãy cân nhắc số tiền có thể mất được và đừng bao giờ all in vào 1 lệnh. Hãy phân bổ vốn vì không ai có thể chắc chắn thắng 100%. Trong giao dịch luôn có thắng và thua quan trọng là trong toàn bộ mình là người thắng và duy trì trong dài hạn.

Không DCA với các đòn bẩy cao

Khi sử dụng đòn bẩy cao, nhà giao dịch đang chịu rủi ro cao hơn so với đòn bẩy thấp. Vì thế, hãy cân đối và tuân thủ bản kế hoạch đã đặt ra.

Thật sự, Margin Trading là một công cụ tài chính giúp cho những nhà giao dịch nhỏ lẻ rất tốt.

Tuy nhiên, việc sử dụng Margin Trading cần sự hiểu biết, nắm bắt các kỹ thuật phân tích biểu đồ giá, kết hợp với kinh nghiệm dày dặn và một tinh thần KỶ LUẬT THÉP. Để tránh rủi ro cao nhất có thể gặp phải đó là CHÁY TÀI KHOẢN

Vì thế, người nào mới tham gia vào thị trường không nên đụng vào thử khi có chưa có chiến lược và kế hoạch rõ ràng. Tiền bạc không có cảm xúc vì thế đừng đặt cảm xúc vào tiền bạc.

Nếu bài viết này mang lại giá trị hãy chia sẻ cho mọi người cùng biết đến.

Thân ái!

>> Xem thêm: Câu chuyện trader cháy tài khoản

>> Xem thêm: Trade coin là gì? Tổng quan về trade coin

>> Xem thêm: Những câu nói hay trong trading

icons8-exercise-96