Danh mục Blockchain

Polygon (MATIC) là gì?

Polygon (MATIC) là gì?

Polygon (MATIC) gần đây đã phát triển mạnh mẽ, tăng trưởng 57% kể từ khi bắt đầu năm 2023, vượt trội đối với cả Bitcoin và Ethereum. Sự gia tăng này là vì một vài yếu tố, gồm có mong muốn thực tế của tổ chức tăng lên, quan hệ đối tác mới và tâm lý…