ZOOM: Review Private Project 12th

REVIEW PRIVATE PROJECT 12th
Mới đây mà nhà VF_VenturesHọc_Viện_Đầu_Tư_Tài_Chính đã đi 11 kèo private rồi, giờ chuẩn bị lên thuyền cho kèo thứ 12 thôi. Hẹn cả nhà trong buổi review chiều nay của các Admin nhé!
– Thời gian: 14h00 ngày 19/11/2021
– Địa điểm: Group Đầu Tư Crypto Dài Hạn

 

>> Khoá Đầu Tư Crypto Dài Hạn cho Người Mới

icons8-exercise-96