ZOOM: Review Private Project 11th

REVIEW PRIVATE PROJECT 11th
Dự án thứ Private thứ 11 giữa #VF_Ventures#Học_Viện_Đầu_Tư_Tài_Chính chuẩn bị ra mắt vào tối nay, và cách bên mình lựa chọn luôn là sự đồng hành dài hạn cùng những dự án chất lượng được thẩm định bởi những Admin Research giàu kinh nghiệm.
– Thời gian: 20h00 ngày 17/10/2021
– Địa điểm: Group Đầu Tư Crypto Dài Hạn

icons8-exercise-96