Dự án Maker Dao (MKR) là gì? Tổng quan về dự án Maker Dao

Tổng quan

Bắt đầu từ năm 2015, dự án Maker DAO hoạt động với các nhà phát triển trên toàn cầu làm việc cùng nhau trên các bước lặp đầu tiên của mã kiến ​​trúc và tài liệu. Vào tháng 12 năm 2017, sách trắng chính thức đầu tiên của MakerDAO đã được xuất bản, giới thiệu hệ thống stablecoin ban đầu của Dai.

Sách trắng đã mô tả cách mọi người có thể tạo Dai bằng cách sử dụng hệ thống đó bằng cách tận dụng Ethereum (ETH) làm tài sản thế chấp thông qua các hợp đồng thông minh duy nhất được gọi là hợp đồng nợ thế chấp (CDP). Do ETH là tài sản thế chấp duy nhất được hệ thống chấp nhận, Dai được tạo ra được gọi là Dai thế chấp đơn (SCD). Sách trắng đó cũng bao gồm kế hoạch nâng cấp hệ thống để hỗ trợ nhiều loại tài sản thế chấp ngoài ETH. Những gì sau đó là một dự định, đã trở thành hiện thực vào tháng 11 năm 2019.

Hệ thống Dai stablecoin ngày nay được gọi là giao thức Maker, hiện chấp nhận làm tài sản thế chấp bất kỳ tài sản dựa trên Ethereum nào đã được chấp thuận bởi các chủ sở hữu MKR, những người cũng bỏ phiếu về các thông số rủi ro tương ứng cho mỗi tài sản thế chấp. Bỏ phiếu là một thành phần quan trọng của quy trình quản trị phi tập trung Maker.

Vậy Maker DAO (MKR) là gì? Cùng tìm hiểu qua bài viết này.

tong-quan-ve-du-an-maker-dao
Tổng quan về dự án Maker Dao

Maker DAO (MKR) là gì

Giao thức Maker DAO (MKR) còn được gọi là hệ thống Dai đa tài sản thế chấp (MCD), cho phép người dùng tạo Dai bằng cách tận dụng các tài sản thế chấp được phê duyệt bởi “Maker governance”. Quản trị Maker là quy trình được tổ chức và điều hành bởi cộng đồng nhằm quản lý các khía cạnh khác nhau của giao thức Maker. Dai là một loại tiền điện tử ổn định phi tập trung, không thiên vị, được hỗ trợ bằng tài sản thế chấp, được gắn với đô la Mỹ. Sự ổn định của Dai đạt được thông qua một hệ thống năng động của các vị thế nợ có thế chấp, cơ chế phản hồi tự chủ và các ưu đãi dành cho các tác nhân bên ngoài. Sau khi được tạo ra Dai có thể được tự do gửi cho người khác, được sử dụng như các khoản thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ, hoặc được giữ như một khoản tiết kiệm dài hạn

Maker được Audits & Security bởi PeckShield, Trail of Bits, Bok Consulting, Whitehat Group.

MakerDAO là một dự án mã nguồn mở trên chuỗi khối Ethereum và tổ chức tự trị phi tập trung được tạo ra vào năm 2014. Dự án được quản lý bởi những người trên khắp thế giới, những người nắm giữ mã thông báo quản trị của nó, MKR. Thông qua một hệ thống quản trị khoa học liên quan đến bỏ phiếu điều hành và bỏ phiếu quản trị, các chủ sở hữu MKR quản lý giao thức Maker và các rủi ro tài chính của Dai để đảm bảo tính ổn định, minh bạch và hiệu quả của nó. Trọng lượng bỏ phiếu của MKR tỷ lệ thuận với số lượng MKR mà một cử tri đặt cọc trong hợp đồng bỏ phiếu. Nói cách khác càng nhiều mã thông báo MKR được khóa trong hợp đồng, thì quyền ra quyết định của người bỏ phiếu càng lớn.

Đội ngũ phát triển

Một số thành viên trong đội ngũ sáng lập

Rune Christensen là người sáng lập và giám đốc điều hành tại MakerDAO

 • Thành tích: học tại Đại học Copenhagen (chuyên ngành hoá sinh). Trường kinh doanh Copenhagen (chuyên ngành kinh doanh quốc tế). Đồng sáng lập Try China

Wouter Kampmann là trưởng bộ phận kỹ thuật tại MakerDAO

 • Thành tích: học Đại học Ghent (bằng Thạc sĩ khoa học máy tính). Giám đốc kỹ thuật EY CogniStreamer. Chủ của KSDC.

Mariano Conti là trưởng bộ phận hợp đồng thông minh tại MakerDAO

 • Thành tích: học tại Tecnológico de Monterrey (chuyên ngành khoa học máy tính). Đại học Mahidol (chuyên ngành đồ hoạ máy tính). Giám đốc phát triển Connaxis. Nhà phát triển DappHub
doi-ngu-phat-trien-cua-maker
Đội ngủ phát triển của Maker

Cố vấn

 • Nikolai Mushegian là người sáng lập và Giám đốc điều hành của DappHub
 • QJ Wang là Giám đốc điều hành mạng lưới quỹ cộng đồng Ethereum (ECF)
co-van-cua-maker
Cố vấn của Maker

Tổ chức

 • Tổ chức Maker: Maker Foundation, là một phần của cộng đồng Maker toàn cầu, đã xây dựng và khởi chạy giao thức Maker cùng với một số đối tác bên ngoài. Nó hiện đang làm việc với cộng đồng MakerDAO để khởi động quản trị phi tập trung của dự án và hướng nó đến sự phân quyền hoàn toàn.
 • Tổ chức Dai Foundation: Dai Foundation có trụ sở tại Đan Mạch, tự quản và độc lập với Maker Foundation. Nó được thành lập để chứa các tài sản vô hình quan trọng của cộng đồng Maker, chẳng hạn như nhãn hiệu và bản quyền mã, và nó chỉ hoạt động dựa trên các quy chế khách quan và cứng nhắc xác định nhiệm vụ của nó. Mục đích của nó như đã lưu ý trong Dai Foundation Trust Deed, là để bảo vệ những gì không thể được phân cấp về mặt công nghệ trong giao thức Maker.
to-chuc-quan-ly-va-ho-tro-maker
Tổ chức quản lý và hỗ trợ Maker

Công nghệ

 • Giao thức Maker được xây dựng trên nền tảng công nghệ của Ethereum, cho phép người dùng tạo tiền tệ. Các yếu tố hiện tại của giao thức Maker là Dai stablecoin kho tài sản thế chấp của Maker, Oracles và bỏ phiếu. MakerDAO điều chỉnh giao thức Maker bằng cách quyết định các thông số chính (ví dụ: phí ổn định, loại / tỷ lệ tài sản thế chấp, v.v.) thông qua quyền biểu quyết của người nắm giữ MKR.
 • Giao thức Maker được quản lý bởi những người trên khắp thế giới, những người nắm giữ mã thông báo quản trị của nó, MKR. Thông qua một hệ thống quản trị khoa học liên quan đến bỏ phiếu điều hành và thăm dò ý kiến về quản trị, những người nắm giữ MKR sẽ quản lý nghị định thư và các rủi ro tài chính của Dai để đảm bảo tính ổn định, minh bạch và hiệu quả của nghị định thư. Một mã thông báo MKR bị khóa trong hợp đồng biểu quyết tương đương với một phiếu bầu.

Các tính năng của Maker

Maker Vaults

 • Tất cả các tài sản thế chấp được chấp nhận có thể được tận dụng để tạo Dai trong giao thức Maker thông qua các hợp đồng thông minh được gọi là Maker Vaults. Người dùng có thể truy cập giao thức Maker và tạo Vault thông qua một số giao diện người dùng khác nhau (tức là cổng truy cập mạng), bao gồm Oasis Borrow và các giao diện khác nhau do cộng đồng xây dựng. Việc tạo Vault không phức tạp, nhưng tạo Dai thực hiện nghĩa vụ trả nợ cho Dai, cùng với Phí ổn định, để rút tài sản thế chấp được đòn bẩy và khóa bên trong Vault.
 • Vault vốn dĩ không có tính giám sát: người dùng tương tác trực tiếp với Vaults và giao thức Maker và mỗi người dùng có quyền kiểm soát hoàn toàn và độc lập đối với tài sản thế chấp đã ký gửi của họ miễn là giá trị của tài sản thế chấp đó không thấp hơn mức tối thiểu bắt buộc.

Tương tác với Maker Vault

 • Bước 1: tạo và thu thập một Vault: người dùng tạo Vault thông qua cổng Oasis Borrow hoặc giao diện do cộng đồng tạo, chẳng hạn như Instadapp, Zerion hoặc MyEtherWallet, bằng cách cấp vốn cho nó với một loại và số lượng tài sản thế chấp cụ thể sẽ được sử dụng để tạo Dai. Sau khi được cấp vốn, Vault được coi là thế chấp.
 • Bước 2: tạo Dai từ kho tài sản thế chấp: chủ sở hữu Vault bắt đầu một giao dịch và sau đó xác nhận giao dịch đó trong ví tiền điện tử không lưu trữ của cô ấy để tạo ra một lượng Dai cụ thể để đổi lấy việc giữ tài sản thế chấp của cô ấy bị khóa trong Vault.
 • Bước 3: trả nợ và phí ổn định: để lấy một phần hoặc toàn bộ tài sản thế chấp, chủ sở hữu Vault phải trả bớt hoặc hoàn trả toàn bộ số tiền mà cô ấy đã tạo, cộng với phí ổn định liên tục tích lũy trên số tiền còn nợ Dai. Phí ổn định chỉ có thể được thanh toán bằng Dai
 • Bước 4: rút tài sản thế chấp: với việc Dai được trả lại và phí ổn định được thanh toán, chủ sở hữu Vault có thể rút toàn bộ hoặc một số tài sản thế chấp của mình về ví của mình. Khi tất cả Dai được trả lại hoàn toàn và tất cả tài sản thế chấp được lấy lại, Vault vẫn trống cho đến khi chủ sở hữu chọn thực hiện một khoản tiền gửi khác.

Điều quan trọng mỗi tài sản thế chấp được ký gửi yêu cầu Vault riêng. Vì vậy một số người dùng sẽ sở hữu nhiều Vault với các loại tài sản thế chấp và mức độ thế chấp khác nhau.

Các tác nhân bên ngoài chính

Ngoài cơ sở hạ tầng hợp đồng thông minh, giao thức Maker liên quan đến các nhóm tác nhân bên ngoài để duy trì hoạt động: người giữ, người bảo vệ và người định cư toàn cầu (Khẩn cấp) và thành viên cộng đồng Maker. Người giữ tận dụng các ưu đãi kinh tế mà nghị định thư đưa ra Oracles và Global Settlers là các tác nhân bên ngoài với các quyền đặc biệt trong hệ thống do cử tri MKR chỉ định cho họ và các thành viên cộng đồng Maker là các cá nhân và tổ chức cung cấp dịch vụ.

 • Keepers (người giữ): Keeper là một tác nhân độc lập (thường là tự động) được khuyến khích bởi các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá để cung cấp tính thanh khoản trong các khía cạnh khác nhau của hệ thống phi tập trung. Trong giao thức Maker, người giữ là những người tham gia thị trường giúp Dai duy trì giá mục tiêu (1 đô la): họ bán Dai khi giá thị trường cao hơn giá mục tiêu và mua Dai khi giá thị trường thấp hơn giá mục tiêu. Người giữ tham gia đấu giá thặng dư, đấu giá nợ và đấu giá tài sản thế chấp khi Maker Vault được thanh lý.
 • Giá Oracles: giao thức Maker yêu cầu thông tin thời gian thực về giá thị trường của tài sản thế chấp trong Maker Vaults để biết khi nào kích hoạt thanh lý.
 • Emergency Oracles: Emergency Oracles được các cử tri MKR lựa chọn và hoạt động như một tuyến phòng thủ cuối cùng chống lại một cuộc tấn công vào quy trình quản trị hoặc vào các Oracle. Oracles khẩn cấp có thể đóng băng Oracles riêng lẻ (ví dụ: ETH và BAT Oracles) để giảm thiểu nguy cơ một số lượng lớn người dùng cố gắng rút tài sản của họ khỏi giao thức Maker trong một khoảng thời gian ngắn, vì họ có quyền đơn phương kích hoạt tắt máy khẩn cấp.
 • DAO Teams: các nhóm DAO bao gồm các cá nhân và nhà cung cấp dịch vụ, những người này có thể được ký hợp đồng thông qua quản trị nhà sản xuất để cung cấp các dịch vụ cụ thể cho MakerDAO. Thành viên của các nhóm DAO là các thành viên thị trường độc lập và không được Maker Foundation tuyển dụng.

Tính linh hoạt của quản trị Maker cho phép cộng đồng Maker điều chỉnh khuôn khổ nhóm DAO cho phù hợp với các dịch vụ mà hệ sinh thái cần dựa trên hiệu suất trong thế giới thực và những thách thức mới nổi.

Sản phẩm

Đồng stablecoin Dai

 • Dai stablecoin là một loại tiền điện tử phi tập trung, không thiên vị, được hỗ trợ bằng tài sản thế chấp, được gắn liền với đô la Mỹ. Dai được giữ trong ví tiền điện tử hoặc trong các nền tảng và được hỗ trợ trên Ethereum và các blockchain phổ biến khác.
 • Dai rất dễ tạo, truy cập và sử dụng. Người dùng tạo Dai bằng cách gửi tài sản thế chấp vào Maker Vaults trong giao thức Maker. Đây là cách Dai được đưa vào lưu thông và cách người dùng tiếp cận với tính thanh khoản. Những người khác có được Dai bằng cách mua nó từ các nhà môi giới hoặc sàn giao dịch, hoặc đơn giản bằng cách nhận nó như một phương tiện thanh toán.
 • Sau khi được tạo, mua hoặc nhận, Dai có thể được sử dụng theo cách tương tự như bất kỳ loại tiền điện tử nào khác: nó có thể được gửi cho người khác, được sử dụng làm thanh toán cho hàng hóa và dịch vụ và thậm chí được giữ như khoản tiết kiệm thông qua một tính năng của giao thức Maker được gọi là tỷ lệ tiết kiệm Dai (DSR).
 • Mỗi Dai đang lưu hành được hỗ trợ trực tiếp bằng tài sản thế chấp dư thừa, có nghĩa là giá trị của tài sản thế chấp cao hơn giá trị của khoản nợ Dai và tất cả các giao dịch của Dai đều có thể xem công khai trên chuỗi khối Ethereum.

Thuộc tính nào của chức năng Dai tương tự như tiền?

Tiền có bốn chức năng:

 • Một kho giá trị
 • Một phương tiện trao đổi
 • Một đơn vị tài khoản
 • Một tiêu chuẩn thanh toán trả chậm

Dai có các thuộc tính và trường hợp sử dụng được thiết kế để phục vụ các chức năng này.

 • Dai như là 1 kho lưu trữ giá trị: một kho lưu trữ giá trị là một tài sản giữ được giá trị của nó mà không bị mất giá đáng kể theo thời gian. Bởi vì Dai là một stablecoin, nó được thiết kế để hoạt động như một kho lưu trữ giá trị ngay cả trong một thị trường đầy biến động.
 • Dai như một phương tiện trao đổi: phương tiện trao đổi là bất cứ thứ gì đại diện cho một tiêu chuẩn giá trị và được sử dụng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc mua bán, trao đổi hàng hóa hoặc dịch vụ. Dai stablecoin được sử dụng trên khắp thế giới cho tất cả các loại mục đích giao dịch.
 • Dai như là 1 đơn vị tài khoản: đơn vị tài khoản là một phép đo giá trị được tiêu chuẩn hóa được sử dụng để định giá hàng hóa và dịch vụ (ví dụ: USD, EUR, YEN). Hiện tại Dai có giá mục tiêu là 1USD (1 Dai = 1 USD). Mặc dù Dai không được sử dụng làm thước đo giá trị tiêu chuẩn trong thế giới ngoài chuỗi nhưng nó hoạt động như một đơn vị tài khoản trong giao thức Maker và một số dapp blockchain, theo đó, việc tính toán hoặc định giá các dịch vụ dapp của giao thức Maker là ở Dai chứ không phải fiat tiền tệ như USD.
 • Dai như một tiêu chuẩn của việc trả chậm: Dai được sử dụng để thanh toán các khoản nợ trong giao thức Maker (ví dụ: người dùng sử dụng Dai để trả phí ổn định và đóng Vault của họ). Lợi ích này tách Dai khỏi các stablecoin khác.
 • Tài sản đảm bảo: Dai được tạo ra, hỗ trợ và giữ ổn định thông qua các tài sản thế chấp được gửi vào Maker Vaults trên giao thức Maker. Tài sản thế chấp là tài sản kỹ thuật số mà chủ sở hữu MKR đã bỏ phiếu để chấp nhận vào nghị định thư.

Để tạo Dai giao thức Maker chấp nhận làm tài sản thế chấp bất kỳ tài sản nào dựa trên Ethereum đã được chủ sở hữu MKR chấp thuận. Chủ sở hữu MKR cũng phải phê duyệt các thông số rủi ro cụ thể, tương ứng cho từng tài sản thế chấp được chấp nhận (ví dụ: tài sản ổn định hơn có thể nhận được thông số rủi ro khoan dung hơn, trong khi tài sản rủi ro hơn có thể nhận được thông số rủi ro chặt chẽ hơn). Những quyết định này và các quyết định khác của người nắm giữ MKR được thực hiện thông qua quy trình quản trị phi tập trung Maker.

 • Tỷ lệ tiết kiệm Dai: tỷ lệ tiết kiệm Dai (DSR) cho phép bất kỳ chủ sở hữu Dai nào kiếm tiền tiết kiệm một cách tự động và nguyên bản bằng cách khóa Dai của họ vào hợp đồng DSR trong Giao thức Maker. Nó có thể được truy cập thông qua cổng Oasis Save hoặc thông qua các cổng khác nhau vào giao thức Maker. Người dùng không bắt buộc phải gửi một số tiền tối thiểu để kiếm được DSR và họ có thể rút bất kỳ hoặc tất cả Dai của họ khỏi hợp đồng DSR bất kỳ lúc nào.

Tài chính

Maker đã huy động được 44,5 triệu đô trong 3 vòng bán thứ cấp (Secondary Token Sale) các nhà đầu tư ban đầu bao gồm: az16, Polychain Capital, LuneX Ventures, M31 Capital, Paradigm…

Chi tiết 3 vòng bán:

 • Tháng 12 năm 2017 bán mã thông báo thứ cấp thu về 12 triệu đô vòng Private
 • Tháng 09 năm 2018 bán mã thông báo thứ cấp thu về 15 triệu đô vòng Private
 • Tháng 12 năm 2019 bán mã thông báo thứ cấp thu về 27,5 triệu đô vòng Private
nha-dau-tu-cua-maker
Nhà đầu tư của Maker

Lộ trình phát triển

Lộ trình phát triển của Maker từ tháng 3 năm 2015 đến tháng 7 năm 2021:

 • Tháng 3 năm 2015: MakerDAO và stablecoin đầu tiên được giới thiệu
 • Tháng 11 năm 2015: nhóm MakerDAO trình bày tại DevCon1
 • Tháng 5 năm 2017: ProtoSai ra mắt
 • Tháng 12 năm 2017: ngày 10 sách trắng the Sai được xuất bản & ngày 19 Dai ra mắt
 • Tháng 6 năm 2018: đề xuất quỹ được công bố
 • Tháng 11 năm 2019: Dai thế chấp đi vào hoạt động
 • Tháng 3 năm 2020: hợp đồng mã thông báo MKR được chuyển sang quản trị Maker.
 • Tháng 5 năm 2020. khung MIPs được phê duyệt
 • Tháng 3 năm 2021: khung Đơn vị cốt lõi được phê chuẩn
 • Tháng 5 năm 2021: Maker Foundation trả lại cổ phần của quỹ Dev cho DAO
 • Tháng 6 năm 2021: Mô-đun Liquidations 2.0 được kích hoạt
 • Tháng 7 năm 2021: Rune Christensen công bố sự phân quyền hoàn toàn của MakerDAO

Đối thủ cạnh tranh

Đang cập nhật…

Đối tác hiện tại

Maker đã hợp tác với nhiều đối tác lớn trong ngành như: Coinbase Commerce,Axie Infinity, Inc, Airtm, VANTA, HYCON, Ripio, Wyre, Tradeshift, Aave, Celcius, Compound.Finance, Nexo, Dharma…

Tokenomics

MKR là mã thông báo gốc của giao thức Maker. Mã thông báo MKR được sử dụng làm mã thông báo quản trị và nguồn cấp vốn của giao thức Maker.

 • MKR như một mã thông báo quản trị: là một mã thông báo quản trị MKR được sử dụng bởi những người nắm giữ nó để bỏ phiếu về một số điều khác nhau. Biểu quyết được sử dụng để thực hiện các thay đổi đối với các thông số bên trong giao thức Maker như phí ổn định, DSR, nợ trần và nhiều thứ khác. Biểu quyết cũng được sử dụng để đưa ra quyết định về các khía cạnh phi kỹ thuật của giao thức như danh sách ưu tiên tài sản, quy trình quản trị, nhiệm vụ vai trò và thậm chí bầu chọn các cá nhân để thực hiện các vai trò cụ thể.
 • MKR như một nguồn tái cấp vốn: mã thông báo cũng hoạt động như một nguồn tái cấp vốn khi giao thức Maker chạy ở mức thâm hụt. Khả năng cung cấp mã thông báo MKR Pha loãng mang lại cho người nắm giữ động lực mạnh mẽ để quản lý hệ thống tốt. Ngược lại việc phá hủy MKR thông qua việc bán đấu giá Dai từ thặng dư dư thừa của hệ thống càng khuyến khích những người nắm giữ quản lý tốt hệ thống.

Các thông số chính của MKR

 • Tên Token: Maker
 • Mã Token: MKR
 • Mạng lưới: Ethereum
 • Tiêu chuẩn Token: ERC-20
 • Tổng nguồn cung: 1.005.577 MKR
 • Lưu hành hiện tại: 991.328 MKR

Bảng phân bổ Tokenomics MKR

Đang cập nhật…

Các mã thông báo MKR được tạo ra hoặc bị đốt như thế nào?

 • MakerDAO đã ra mắt với 1.000.000 mã thông báo MKR khi mới thành lập. Các mã thông báo được tạo và đốt trong các trường hợp khác nhau. MKR bị đốt khi thặng dư hệ thống của Maker Protocol vượt quá ngưỡng tối thiểu, dẫn đến số Dai vượt quá sẽ được đấu giá cho MKR và sau đó sẽ bị đốt. Ngược lại khi giao thức Maker đang bị thâm hụt và khoản nợ hệ thống vượt quá ngưỡng tối đa, MKR sẽ được tạo và bán đấu giá cho Dai để tái cấp vốn cho hệ thống.
 • Tổng số MKR tồn tại có thể dao động dựa trên cách hệ thống chạy. Ví dụ, tổng nguồn cung MKR có thể tăng lên nếu hệ thống đang hoạt động thiếu hụt và cần phải pha loãng MKR như một nguồn tái cấp vốn. Nếu hệ thống được quản lý tốt, tổng lượng MKR sẽ giảm do MKR bị đốt để đổi lấy Dai dư thừa từ thặng dư của hệ thống.

Cộng đồng

 • Website: https://makerdao.com/en/
 • Twitter: https://twitter.com/MakerDAO
 • Telegram: https://t.me/makerdaoOfficial

Mua Maker (MKR) ở đâu?

Tại thời điểm viết bài Maker (MKR) đã được niêm yết trên các sàn giao dịch như: Binance, Coinbase Exchange, Houbi Global, Kraken, Kucoin…

Kết luận

Giao thức Maker (MKR) cho phép người dùng tạo Dai, một kho lưu trữ giá trị ổn định hoạt động hoàn toàn trên blockchain. Dai là một stablecoin phi tập trung không được phát hành hoặc quản lý bởi bất kỳ tổ chức tập trung nào hoặc trung gian hoặc đối tác đáng tin cậy. Nó không thiên vị và không biên giới — có sẵn cho bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu. Với giải pháp khác biệt MakerDAO đã trở thành động cơ của phong trào tài chính phi tập trung (DeFi). Maker đang mở khóa sức mạnh của blockchain để thực hiện lời hứa trao quyền kinh tế ngày nay.

Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các bạn có cái nhìn tổng quan về dự án Maker (MKR). 

Nguồn: gfsblockchain

Cập nhật thông tin, kiến thức Crypto từ A-Z: Channel Học Viện Đầu Tư Tài Chính

 

icons8-exercise-96