Tổng quan Beta Finance

Beta Finance là một giao thức thị trường tiền tệ không cần cấp phép cross-chain (liên chuỗi) cho việc cho vay (lending), mượn (borrowing) và short tiền mã hoá. Beta Finance là dự án đầu tiên IDO trên nền tảng của Alpha Finance.

Tổng quan Beta Finance là gì?
Tổng quan Beta Finance là gì?

Đặc điểm nổi bật của Beta Finance

Beta Finance đã tạo ra công cụ tích hợp “1 Click” Short cho phép người dùng DeFi thực hiện mặt ngược lại của giao dịch và chống lại sự biến động, cũng như cho phép bất kỳ ai, ở bất kỳ đâu, bất kỳ lúc nào cũng có thể tự động tạo money market cho token, mở ra các tính ứng dụng mới cho tài sản.

Cùng Học Viện Đầu Tư Tài Chính tìm hiểu tổng quan về Beta Finance qua video này:

Đội ngũ Research đã có buổi chia sẻ thông tin theo góc nhìn khách quan nhất để các bạn học viên có thể nắm được những kiến thức cơ bản nhất về Beta Finance. Chúng tôi đã ngồi cùng nhau, chia sẻ và hỏi đáp gần 30 phút đồng hồ.

Lưu ý: Những thông tin chúng tôi chia sẻ chỉ với mục đích chia sẻ kiến thức cơ bản nhất mà người đầu tư cần biết, không phải là lời khuyên đầu tư. 

>>>  Đầu Tư Crypto Dài Hạn dành cho Người Mới

icons8-exercise-96