Thông Báo Buổi Đào Tạo của Khách Mời: Thiết Lập Mục Tiêu và Làm Thế Nào Để Đạt Mục Tiêu

Nếu bạn mặc định khi tham gia tài chính thì chỉ cần học kiến thức tài chính thôi là đủ rồi…..thì chia sẻ thật lòng với bạn, bạn không thể giàu có với một tư duy cổ hủ, bạn sẽ không thể giàu bền vững nếu chỉ dậm chân tại chỗ. Bạn cần phải có tư duy, có tầm nhìn, có đức rồi mới nói đến có tài. Học tài chính cũng cần phát triển bản thân, thay đổi để tốt hơn mỗi ngày.

Tích luỹ kiến thức, thực hành trải nghiệm, phát triển tư duy, phát triển bản thân, hoàn thiện mỗi ngày 1%, sống có mục tiêu để trở thành phiên bản hoàn hảo của chính mình. Cuộc sống này thật vô vị nếu cứ mãi ở lại ngày hôm qua nếu bạn không có mục tiêu.

Anh Lãm là một người đã từng làm việc trong các tập đoàn đa quốc gia, anh đã bỏ công việc làm quản lý để xây dựng ước mơ cho chính mình. Anh ấy xây đang xây dựng một nông trại ở vùng quê và bên cạnh đó dành thời gian đầu tư dài hạn.

Anh Lãm đã tốt nghiệp khoá học Combo 10 ở LPE của thầy VAS. Và buổi tối này là buổi tối mà sẽ giúp được rất nhiều bạn trong Học Viện Đầu Tư Tài Chính thay đổi được mục tiêu sống của các bạn.
Cảm ơn anh Huỳnh Minh Lãm đã dành thời gian chia sẻ với cộng đồng Học Viện Đầu Tư Tài Chính.

icons8-exercise-96