Tham gia Talkshow #3 “Người Mới Hỏi Đáp” 8:30PM ngày 8/9/2022

Talkshow #3 “Người Mới Hỏi Đáp sẽ được diễn ra vào lúc 8:30PM ngày hôm nay (8/9/2022) trực tiếp tại Zoom.

tham-gia-talkshow-3-nguoi-moi-hoi-dap-ngay-8-9-2022

Đặt câu hỏi

Đăng ký đặt câu hỏi, tại đây.

Nhận thông tin Zoom

Tham gia Group Zalo để nhận thông tin Zoom, tại đây.

Gieo hạt bằng cách chia sẻ talkshow “Người Mới Hỏi Đáp” tối nay đến những người mà bạn biết họ có những thắc mắc và những vấn đề cần lời giải đáp….giúp người khác cũng là giúp chính mình.

“Cho Đi Là Còn Mãi”.

Hẹn gặp các bạn vào lúc 8:30PM tối nay.

>> Xem thêm: Gieo Hạt Tài Chính, trải nghiệm khoá học MIỄN PHÍ.

>> Xem thêm: Xem lại Talkshow #1.

>> Xem thêm: Xem lại Talkshow #2 .

icons8-exercise-96