TGE là gì? Tìm hiểu về quy trình hoạt động của TGE.

Tổng quan

Bạn có bao giờ tự hỏi các Token được phát hành ra công chúng như thế nào không? Các dự án đã sử dụng sự kiện như thế nào để có thể huy động vốn cho hoạt động của dự án và đưa Token của dự án đó ra công chúng? Những sự kiện đó được biết đến với cái tên là TGE, được viết tắt từ “Token Generation Event”.

TGE là gì?

TGE được viết tắt từ “Token Generation Event”. Đó là một Sự kiện tạo mã thông báo (Token) như một hoạt động huy động vốn cho dự án bằng cách phát hành Token dưới nhiều hình thức bán công khai và bán riêng lẻ hoặc cung cấp các Token ban đầu. Sự kiện này thường được sử dụng như một công cụ để thu hút sự công khai và tham gia vào các cộng đồng tiền điện tử với mục tiêu huy động động vốn (gây Quỹ).

tge-la-gi-tim-hieu-ve-quy-trinh-hoat-dong-cua-tge

Để hiểu được sự kiện tạo mã thông báo, chúng ta cần hiểu những điều cơ bản về Token và mã hóa. Token là một đơn vị kỹ thuật số được thiết kế với tính tiện ích, cung cấp quyền truy cập, sử dụng hệ thống kinh tế tiền điện tử lớn hơn. Token không có kho giá trị riêng mà được tạo ra để có thể phát triển phần mềm xung quanh nó. Token thường được tạo ra thông qua việc phát hành đồng xu lần đầu ICO (được viết tắt từ Initial Coin Offering).

ICO là loại hình huy động vốn từ cộng đồng, trong đó tiền điện tử được sử dụng như là phương tiện huy động vốn cho các công ty ở giai đoạn ban đầu. Tuy nhiên, không phải tất cả các công ty khi huy động vốn từ token đều phải áp dụng quy trình ICO. Những lo ngại về quy định việc ICO được mô phỏng như IPO (được viết tắt từ Initial Public Offering) và hàm ý của nó như một phương tiện đầu tư, do đó một số dự án đã bắt đầu ra các quy ước đặt tên khác và TGE là một trong những quy ước như vậy.

Phần lớn các sự kiện tạo mã thông báo liên quan đến việc huy động vốn của các công ty trong ngành công nghiệp tiện ích.

Các quy trình huy động vốn của TGE ra sao?

Thường thì TGE sẽ có quá trình huy động và phát hành ra công chúng như sau:

Seed Round

Được gọi là Quỹ hạt giống. Thường thì vòng kêu gọi huy động vốn này chỉ giành cho các Quỹ lớn. Là vòng đầu tiên trong hình thức huy động vốn cho dự án trong giai đoạn đầu. Nói cách khác, nguồn tiền huy động từ vòng này sẽ tạo điều kiện cho dự án phát triển mô hình hoàn thiện để tiếp tục hấp dẫn các nguồn đầu tư khác cho vòng tiếp theo. Đổi lại, các Quỹ lớn trao đổi nhận Token trong vòng này thường được giá thấp và tốt nhất. Nhưng các Token được trao đổi trong vòng này thường sẽ bị khóa (chưa được nhận và không giao dịch được) trong một thời gian nhất định.

Private Round

Được gọi là Quỹ riêng lẻ. Thường thì vòng này kêu gọi huy động vốn từ các Quỹ trung và nhỏ. Các Token được trao đổi trong vòng này thường sẽ bị khóa (chưa được nhận và không giao dịch được) trong một thời gian nhất định nhưng sẽ ít hơn thời gian bị khóa so với “Seed Round”. Và giá Token được trao đổi trong vòng này sẽ có giá cao hơn giá đã được trao đổi tại vòng “Seed Round”.

Public Sale/Resale

Đây là vòng phát hành ra cộng đồng. Vòng này không bị khóa thời gian giao dịch nhưng giá Token tại vòng này thường có giá trị cao hơn so với 2 vòng trước (Seed Round và Private Round).

Tổng Kết

TGE giúp tạo ra một sự kiện huy động vốn, gây quỹ cộng đồng để khởi động một dự án trong thị trường Crypto bằng các phát hành các Token. Các Token này về cơ bản là phần nhỏ của một sản phẩm trong một dự án.

icons8-exercise-96