Khóa học Nhập môn đầu tư tài chính

10.000.000 4.990.000

Hiện tại có rất nhiều kiến thức về đầu tư tài chính hiện nay và rất nhiều bạn băn khoăn không biết bắt đầu từ đâu. Với khoá học này tôi sẽ chia sẻ những kiến thức đến từ những trải nghiệm của tôi để các anh chị có một kiến thức nền tảng nhất.

icons8-exercise-96