Khóa học Nhập môn đầu tư tài chính

10.000.000 2.350.000

Đây là một khoá học Miễn Phí mà mình chia sẻ cho những anh chị người mới, những anh chị chưa biết gì về thị trường tài chính và cần có một góc nhìn khách quan, tổng thể về thị trường tài chính đầy rủi ro cũng như rất tiềm năng này.
icons8-exercise-96