Khóa học Đầu tư Crypto dài hạn dành cho người mới

72.000.000 36.000.000

Rất nhiều anh chị tham gia vào thị trường tài chính theo kiểu bản năng, và đó là lý do rất nhiều người rơi vào hoàn cảnh khó khăn vì thiếu hiểu biết.

Kiến thức quan trọng hơn tiền, hãy trang bị kiến thức để có thể kiếm được tiền từ thị trường Cryptocurency đầy tiềm năng này!

icons8-exercise-96