Quản Lý Vốn Theo Tiêu Chuẩn Kelly Dùng Trong Trading và Cá Cược

Có 2 yếu tố cơ bản đế cấu thành nên tiêu chuẩn Kelly: (Ở đây mình nói theo hướng trading cho dễ)

1. Tỷ lệ WIN (W): xác suất bạn thắng trong tổng lượt trade
2. Tỷ lệ Reward:Risk (R): số pips lời/ số pips lỗ

Kelly% = W – [(1-W)/R]

Hai thông số quan trọng: W lớn hơn hoặc bằng 0.5 và R lớn hơn hoặc bằng 1

Nếu W nhỏ hơn hoặc bằng 0/5 thì tỉ số R phải cao, R lớn hơn hoặc bằng 1 thì mới bù vào được.

icons8-exercise-96