Hướng dẫn kiểm tra giao dịch chuyển coin đã thành công hay chưa?

Giao dịch chuyển và nhận hầu hết các đồng coin đều được thể hiện minh bạch và công khai trên Blockchain. Do đó khi ai đó nói rằng đã chuyển đến địa chỉ ví của bạn một số tiền thì bạn hoàn toàn kiểm tra được rằng họ đã chuyển thật hay chưa. Đây là cách kiểm tra xem giao dịch đã hoàn tất chưa và cũng là cách để chúng ta kiểm tra người giao dịch có phải là Scam không. 

Mỗi đồng coin sẽ có một trang explorer để kiểm tra giao dịch riêng. Bạn chỉ cần vào Google gõ tìm sẽ ra. Ở đây, Học Viện Đầu Tư Tài Chính đã tổng hợp lại để giúp bạn kiểm tra một cách dễ dàng.

1. Kiểm tra giao dịch chuyển coin bằng ví ETH (ERC20)

Bạn vào trang Etherscan.io để kiểm tra chi tiết giao dịch.

huong-dan-kiem-tra-giao-dich-chuyen-coin-da-thanh-cong-hay-chua
Nhập địa chỉ ETH vào và bấm tìm kiếm.
huong-dan-kiem-tra-giao-dich-chuyen-coin-da-thanh-cong-hay-chua
Chọn Txn Hash để kiểm tra giao dịch.
huong-dan-kiem-tra-giao-dich-chuyen-coin-da-thanh-cong-hay-chua
Xem chi tiết giao dịch ở đây.

2. Kiểm tra giao dịch chuyển coin bằng ví TRX (TRC20)

Bạn vào trang Tronscan.org để kiểm tra chi tiết giao dịch.

huong-dan-kiem-tra-giao-dich-chuyen-coin-da-thanh-cong-hay-chua
Nhập địa chỉ ví TRC20 vào và bấm tìm kiếm.
huong-dan-kiem-tra-giao-dich-chuyen-coin-da-thanh-cong-hay-chua
Chọn Transfers và chọn tiếp TRC20&TRC721 Transfer để kiểm tra giao dịch.
huong-dan-kiem-tra-giao-dich-chuyen-coin-da-thanh-cong-hay-chua
Chọn mã Hash để kiểm tra chi tiết giao dịch.
huong-dan-kiem-tra-giao-dich-chuyen-coin-da-thanh-cong-hay-chua
Xem chi tiết giao dịch ở đây.

3. Kiểm tra giao dịch chuyển coin bằng ví BSC (BEP20)

Bạn vào trang Bscscan.com để kiểm tra chi tiết giao dịch.

huong-dan-kiem-tra-giao-dich-chuyen-coin-da-thanh-cong-hay-chua
Nhập địa chỉ ví BEP20 vào và bấm tìm kiếm.
huong-dan-kiem-tra-giao-dich-chuyen-coin-da-thanh-cong-hay-chua
Chọn mã Txn Hash để kiểm tra chi tiết giao dịch.
huong-dan-kiem-tra-giao-dich-chuyen-coin-da-thanh-cong-hay-chua
Xem chi tiết giao dịch ở đây.

4. Kiểm tra giao dịch chuyển coin bằng ví BTC 

Bạn vào trang Blockchain.com để kiểm tra chi tiết giao dịch.

huong-dan-kiem-tra-giao-dich-chuyen-coin-da-thanh-cong-hay-chua
Nhập địa chỉ ví BTC vào và bấm tìm kiếm.
huong-dan-kiem-tra-giao-dich-chuyen-coin-da-thanh-cong-hay-chua
Chọn mã Hash và xem chi tiết giao dịch.

 

>> Xem thêm: Cách lấy lại tiền điện tử khi chuyển nhầm mã ví trên Binance.

>> Xem thêm: 7 Bước cơ bản để bảo mật tài khoản Binance của bạn.

>> Xem thêm: Đầu tư Crypto dài hạn dành cho người mới

icons8-exercise-96