Tìm hiểu về chênh lệch giá và sự trượt giá

Để hiểu hơn về chênh lệch giá và sự trượt giá, bạn nên hiểu ý nghĩa cũng như nội dung riêng của từng loại.

tim-hieu-ve-chenh-lech-gia-va-su-truot-gia
Tìm hiểu về chênh lệch giá và sự trượt giá.

Chênh lệch giá là chênh lệch giữa giá chào mua thấp nhất cho một tài sản với giá chào bán cao nhất. Tài sản thanh khoản như Bitcoin có mức chênh lệch giá nhỏ hơn so với các tài sản có ít tính thanh khoản và khối lượng giao dịch hơn.

Sự trượt giá xảy ra khi một giao dịch thanh toán cho một mức giá trung bình khác với mức giá nhà giao dịch yêu cầu ban đầu. Hiện tượng này thường xảy ra khi thực hiện các lệnh thị trường. Nếu không có đủ thanh khoản để hoàn thành lệnh hoặc thị trường biến động, lệnh có thể bị thay đổi ở thời điểm cuối cùng. Để chống lại sự trượt giá khi giao dịch các tài sản có tính thanh khoản thấp, bạn nên chia lệnh của mình thành các phần nhỏ hơn.

Khi bạn mua hoặc bán tài sản trên một sàn giao dịch tiền điện tử, giá thị trường liên quan trực tiếp đến cung và cầu. Ngoài giá, các yếu tố quan trọng khác cần xem xét là khối lượng giao dịch, tính thanh khoản của thị trường và loại lệnh. Tùy thuộc vào điều kiện thị trường và loại lệnh bạn sử dụng, không phải lúc nào bạn cũng nhận được mức giá mong muốn cho một giao dịch.

Luôn tồn tại một cuộc thương lượng liên tục giữa người mua và người bán, tạo ra sự chênh lệch giá giữa hai bên (bid-ask spread). Tùy thuộc vào số lượng tài sản bạn muốn giao dịch và sự biến động của nó, bạn cũng có thể gặp phải sự trượt giá (điều này sẽ được đề cập ở phần sau). Vì vậy, để tránh bất kỳ sự bất ngờ nào, việc nắm được một số kiến thức cơ bản về sổ lệnh của một sàn giao dịch sẽ giúp bạn đi được một chặng đường dài.

tim-hieu-ve-chenh-lech-gia-va-su-truot-gia
tim-hieu-ve-chenh-lech-gia-va-su-truot-gia
tim-hieu-ve-chenh-lech-gia-va-su-truot-gia

icons8-exercise-96