Hiểu Đúng Tư Duy về cách lựa chọn các công cụ Phân Tích Kỹ Thuật

Các công cụ phân tích kỹ thuật được dân crypto hay dùng bao gồm những cái như sau:

1. Đường trung bình động MA
2. Đường trung bình động EMA
3. Dải Bollinger Band
4. Công cụ chỉ báo RSI
5. Chỉ số MACD
6. Mây Ichimoku
7. Volume giao dịch
Và hàng trăm công cụ chỉ báo khác….

Các anh chị có khi nào đặt câu hỏi là các anh chị cần điều gì, các công cụ chỉ báo gì?

icons8-exercise-96