GRT – Đánh giá Crypto tiềm năng

GRT Token là gì?

GRT là Native Token của trong hê sinh thái The Graph và được dùng với các mục đích sau:

 • Query fees: Là phí người tiêu dùng trả cho Indexers, Curators và Delegators. Người tiêu dùng có thể là các developers hoặc projects muốn truy vấn Data từ Blockchain cho các ứng dụng, giống như chi phí AWS hoặc dịch vụ đám mây.
 • Inflation reward: Phần thương lạm phát mạng lưới sẽ được chia sẻ cho Indexers, Curators và Delegators dựa trên GRT Token Stake.
 • Protocol Sinks & Burns: Một phần Query fees được đốt cháy, dự kiến sẽ bắt đầu ở mức ~ 1% tổng phí truy vấn giao thức và có thể thay đổi tỉ lệ trong tương lai.

Thông tin cơ bản GRT


 

Graph Protocal là gì?

Graph Protocol là một mạng lưới cho phép Indexing và truy vấn Data từ Blockchain.

The Graph cho phép bất kỳ ai cũng có thể truy cập để xây dựng và publish các API gọi là Subgraph. Subgraph giúp việc truy cập Data từ Blockchain dễ dàng hơn.

Các thành phần và vai trò trong Graph

Có nhiều cách để đóng góp vào The Graph Network và nền kinh tế dữ liệu mở cho cả cá nhân kỹ thuật và phi kỹ thuật.

Các thành phần trong Graph
Các thành phần trong Graph

Indexer (Người lập chỉ mục)

 • Indexer là các nhà khai thác nút trong The Graph Network có cổ phần là GRT để cung cấp các dịch vụ lập chỉ mục và xử lý truy vấn. Indexer kiếm được phí truy vấn và phần thưởng dành cho người lập chỉ mục cho các dịch vụ của họ.
 • Trình độ kỹ thuật yêu cầu: Nâng cao.

Curator (Người quản lý)

 • Curator là các nhà phát triển subgraph, người tiêu dùng dữ liệu hoặc thành viên cộng đồng, những người báo hiệu cho Indexer những API nào nên được lập chỉ mục bởi The Graph Network. Curator gửi GRT vào một đường cong liên kết để báo hiệu trên một đoạn con cụ thể và kiếm một phần phí truy vấn cho các đoạn con mà họ báo hiệu; khuyến khích các nguồn dữ liệu chất lượng cao nhất. Curator sẽ sắp xếp trên các đồ thị con và gửi GRT thông qua dApp Graph Explorer. Bởi vì điều này xảy ra trên một đường cong liên kết, điều đó có nghĩa là bạn báo hiệu trên một đồ thị con càng sớm, thì phần chi phí truy vấn bạn kiếm được trên đồ thị con đó càng lớn cho một lượng GRT đã gửi. Điều này cũng có nghĩa là khi bạn rút tiền, bạn có thể nhận được GRT nhiều hơn hoặc ít hơn so với ban đầu.
 • Mức kỹ thuật yêu cầu: Trung bình.

Delegator (Người ủy quyền)

 • Delegator là những cá nhân muốn đóng góp vào việc bảo mật mạng nhưng không muốn tự mình chạy các node của The Graph Network. Delegator đóng góp bằng cách ủy quyền GRT cho Indexer hiện có và họ kiếm được một phần phí truy vấn và phần thưởng lập chỉ mục. Delegator chọn Indexer dựa trên hiệu suất của họ dựa trên các biện pháp như tỷ lệ phí truy vấn, thời gian hoạt động và cắt giảm trong quá khứ cũng như các thông số của người ủy quyền như cắt giảm phí và phần thưởng từ Indexer. Delegator sẽ ủy quyền và hủy tăng tốc GRT trên Indexer thông qua dApp Graph Explorer.
 • Mức kỹ thuật yêu cầu: Thấp

Consumer (Người tiêu dùng)

 • Consumer là người dùng cuối của The Graph và các subgraph và phải trả phí truy vấn cho Indexer, Curator và Delegator. Consumer có thể là nhà phát triển hoặc dự án tự chi trả phí truy vấn cho các ứng dụng của họ giống như Amazon Web Service hoặc chi phí dịch vụ đám mây. Tuy nhiên, một số ứng dụng sẽ chuyển phí truy vấn cho người dùng hoặc gộp chi phí vào phí sản phẩm. Consumer sẽ trả phí truy vấn thông qua “cổng” hoặc ví sẽ được xây dựng trên các hợp đồng mã nguồn mở trong The Graph Network.

The Graph Network hoạt động như thế nào?

GRT được đặt trong giao thức phải chịu một khoảng thời gian khoá và có thể bị tiêu huỷ nếu người Indexer là xấu và cung cấp dữ liệu không chính xác cho các ứng dụng hoặc nếu họ lập chỉ mục không chính xác. Curator và Delegator không thể bị cắt giảm vì hành vi xấu, tuy nhiên, có một khoản thuế thu hồi đối với Curator và Delegator để ngăn chặn việc đưa ra quyết định kém có thể làm tổn hại đến tính toàn vẹn của mạng. Curator cũng kiếm được ít phí truy vấn hơn nếu họ chọn quản lý trên một subgraph chất lượng thấp, vì sẽ có ít truy vấn hơn để xử lý hoặc ít người lập chỉ mục hơn để xử lý các truy vấn đó.

Cấu trúc GRT
Cấu trúc GRT

Thị trường truy vấn

Những Indexer có GRT hoạt động trong một thị trường truy vấn nơi họ kiếm được phí truy vấn cho các dịch vụ lập chỉ mục và phục vụ các truy vấn tới các subgraph – như phân phát dữ liệu thương mại Uniswap trên Uniswap.info. Giá của các truy vấn này sẽ do Indexer đặt và thay đổi dựa trên chi phí để lập chỉ mục tiểu biểu, nhu cầu truy vấn, lượng tín hiệu quản lý và tỷ giá thị trường cho các truy vấn blockchain. Vì Consumer (tức là các ứng dụng) đang trả tiền cho các truy vấn, chi phí tổng hợp dự kiến ​​sẽ thấp hơn nhiều so với chi phí chạy máy chủ và cơ sở dữ liệu.

Một Gateway có thể được sử dụng để cho phép người tiêu dùng kết nối với mạng và hỗ trợ thanh toán. Nhóm nghiên cứu đằng sau The Graph ban đầu sẽ chạy một tập hợp các cổng cho phép các ứng dụng thay mặt người dùng của họ trang trải chi phí truy vấn. Các cổng này tạo điều kiện kết nối với The Graph Network. Bất kỳ ai cũng có thể chạy các cổng của riêng họ. Các cổng xử lý hậu cần kênh trạng thái đối với phí truy vấn và định tuyến đến Người lập chỉ mục như một chức năng của giá cả, hiệu suất và bảo mật được xác định trước bởi ứng dụng trả tiền cho các truy vấn đó.

Phần thưởng lập chỉ mục

Ngoài phí truy vấn, Indexer và Delegator sẽ kiếm được phần thưởng lập chỉ mục dưới dạng GRT, đó là việc phát hành mã thông báo mới được phân phối tỷ lệ với tín hiệu Curator và cổ phần được phân bổ. Phần thưởng lập chỉ mục sẽ bắt đầu ở mức 3% hàng năm. Chính sách tiền tệ GRT trong tương lai sẽ được thiết lập bởi một cơ quan quản lý kỹ thuật độc lập sẽ được thiết lập khi chúng tôi tiến tới việc khởi động mạng lưới.

The Graph Network sẽ có các kỷ nguyên được đo bằng khối và được sử dụng để tính toán Phần thưởng lập chỉ mục.

Chức năng sản xuất Cobbs-Douglas

Ngoài phí truy vấn và phần thưởng lập chỉ mục, còn có Rebate Pool cho tất cả những người tham gia mạng dựa trên đóng góp của họ cho The Graph Network. Rebate Pool được thiết kế để khuyến khích Indexer phân bổ cổ phần theo tỷ lệ thô với số phí truy vấn mà họ kiếm được cho mạng.

Một phần phí truy vấn đóng góp cho Rebate Pool được phân phối dưới dạng phần thưởng giảm giá bằng cách sử dụng Chức năng sản xuất Cobbs-Douglas, một chức năng đóng góp cho nhóm và phân bổ cổ phần của họ trên một đoạn con nơi phí truy vấn được tạo ra. Chức năng phần thưởng này có đặc tính là khi Indexer phân bổ cổ phần tương ứng với tỷ lệ đóng góp phí của họ vào nhóm giảm giá, họ sẽ nhận lại chính xác 100% phí đã đóng góp của họ dưới dạng khoản giảm giá. Đây cũng là cách phân bổ tối ưu.

Giao thức Sink and Burn

Một phần phí truy vấn giao thức được đốt cháy, dự kiến ​​bắt đầu ở mức ~ 1% tổng phí truy vấn giao thức và tùy thuộc vào quản trị kỹ thuật trong tương lai. Thuế rút tiền nói trên mà Curator và Delegator phải chịu khi rút GRT của họ cũng bị đốt, cũng như bất kỳ phần thưởng hoàn lại nào chưa được nhận

Tham số ủy quyền

Mỗi Indexer chỉ định cách Delegator được thưởng dựa trên hai thông số ủy quyền sau:

 • Phần thưởng cắt giảm – Phần thưởng lập chỉ mục mà Indexer giữ.
 • Cắt giảm phí – Phần trăm phí truy vấn mà Indexer giữ.

Người lập chỉ mục chấp nhận cổ phần được ủy quyền theo khả năng ủy quyền, là bội số cổ phần đã đóng góp của chính họ. Tỷ lệ này giữa cổ phần của Indexer và Delegator sẽ được thiết lập thông qua quản trị kỹ thuật.

GRT giải quyết vấn đề gì?

Dưới góc độ của người dùng, hầu như không ai quan tâm nhiều đến việc ứng dụng đó là Decentralized hay centralized. Điều đáp ứng được tiêu chí người dùng thật sự quan tâm là xài mượt, nhanh và rẻ hơn. Nếu các ứng dụng không đáp ứng được điều này nó sẽ dần bị đào thải bởi những thứ khác làm tốt hơn.

Một trong những vấn đề chính là việc truy cập Data trực tiếp từ các Blockchain. Các Data xuất ra từ Blockchain hiếm khi được lưu trữ ở định dạng có thể được sử dụng trực tiếp trong các Dapp. Cần phân loại, sắp xếp và xử lý lại để cho các Dapp có thể xử lý dễ dàng và mượt mà hơn.

Nhìn vào cách hoạt động, có thể nói Graph đang giải bài toán rất lớn về Data cung cấp cho các ứng dụng Dapp (App phi tập trung) trên nền Web3. Có thể nói rằng The Graph như cánh cổng để bước vào Web3.

Giải pháp của GRT là gì?

Giải pháp của The Graph là xây dựng một Protocol cho phép bất kỳ ai cũng có thể truy cập để xây dựng và Publish các API gọi là Subgraph.

Subgraph giúp việc truy cập Data từ Blockchain dễ dàng hơn.

Tất cả dữ liệu được mã hóa, lưu trữ và xử lý trên Ochain với tính toàn vẹn có thể kiểm chứng được. Thông qua API, The Graph giúp truy vấn các Data này nhanh chóng, đáng tin cậy và an toàn.

Hệ sinh thái của The Graph

 • Indexers là node operators trong The Graph Network. Indexers stake GRT Token để cung cấp dịch vụ Indexing và dịch vụ query processing. Indexers kiếm được Query fees và Inflation Reward. Các Indexers sẽ cạnh tranh để cung cấp dịch vụ tốt nhất với giá thấp nhất.
 • Curators là subgraph developers. Họ sắp xếp dữ liệu và Signalling subgraph nào là hữu ích và chính xác. Curators có thể kiếm được GRT Token thông qua quá trình này.
 • Delegators: Là người muốn tham gia vào việc bảo mật The Graph Network nhưng họ có thể không muốn hay không rành code để trở thành Curators hay Indexers. Delegators có thể ủy quyền GRT Token của mình cho các Indexers để được sharing phần thưởng.
 • Consumers là người dùng cuối của The Graph. Họ dùng dịch vụ query Data được cung cấp từ Indexers, phí này được sharing theo tỷ lệ cho Indexers, Curators, Delegators. Người tiêu dùng có thể là các developers hoặc projects muốn truy vấn Data từ Blockchain cho các ứng dụng của họ, giống như chi phí AWS hoặc dịch vụ đám mây.
 • Các sản phẩm dùng The Graph để building các Dapp trên nền Etheum như: AdEx Protocol, Uniswap, Sythetix..

Đội ngũ phát triển

Đội ngũ phát triển GRT
Đội ngũ phát triển GRT

Nhà đầu tư

Dự án The Graph có những cái tên trong danh sách becker khá chất lượng.

Mảng VCs có một vài cái tên nổi bật như: Coinbase Venture, DCG,…

Roadmap to Mainnet

Quá trình mainnet trên The Graph sẽ diễn ra trong 3 giai đoạn như sau:

Giai Đoạn 1: Khởi động

 • The Graph Indexers sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc bắt đầu đồng bộ hoá các Subgraph mới và đề ra các thông số phù hợp với nhu cầu.
 • The Graph Foundation sẽ hỗ trợ để việc chuyển đổi Subgraph diễn ra suôn sẻ sang mạng phi tập trung (decentralized network).
 • Bắt đầu từ tháng 4, The Graph sẽ chạy thử nghiệm một subgraph đầu tiên trên mainnet chính thức của mình. .

Giai Đoạn 2: Sản xuất DApp

 • Sau khi các Subgraph được đồng bộ hoá hoàn toàn, họ sẽ vận hành trên các DApp của đối tác ngay trên network, khi đó Indexers và Delegators sẽ nhận được một khoảng query fee.

Giai đoạn 3: Quản lý trực tiếp

 • Sau khi các đối tác đã hoạt động trên network, The Graph Foundation sẽ khởi chạy công khai ra cộng đồng, giúp cho các Developers dễ dàng publish subgraph trên network đó và trả phí query fee. Gateway là một bộ sản phẩm dự kiến sẽ ra mắt từ 30 đến 60 ngày sau khi bắt đầu giai đoạn 1.

Token Allocation

Token Allocations GRT
Token Allocations GRT

Token sale GRT

The Graph đã tiến hành Token Sale (4%) vào tháng 10/2020,

Mainnet của The Graph được lên kế hoạch vào cuối năm nay. Khi đó The Graph có kế hoạch phân phối GRT Token kết hợp với việc khởi chạy mạng, vì GRT Token là bắt buộc để Staking và Signaling trong The Graph Network.

Token Release Schedule

Token Release GRT
Token Release GRT

Lưu trữ GRT token

GRT là token ERC-20 nên nhà đầu tư có thể lưu trữ nó trên các ví như:

 • Ví sàn giao dịch Binance, Houbi,…
 • Ví Myetherwallet, Metamask,…
 • Lưu ý: Bài viết chỉ mang mục đích cung cấp đánh giá thông tin về Graph (GRT) thời điểm hiện tại và không được xem là lời khuyên đầu tư. Đầu tư Cryptocurrency là hình thức đầu tư rủi ro, cần phải có rất nhiều kiến thức và kỹ năng để có thể kiếm được tiền từ thị trường này. Nếu bạn quan tâm về bài viết vui lòng để lại bình luận phía dưới đội ngũ hỗ trợ sẽ liên hệ đến bạn.

Phân tích kỹ thuật


Trải qua giai đoạn Bearkout và trở lại test lại vùng hỗ trợ tạo nên vùng sideway ở mức giá hiện tại tạo nên áp lực nén và có khả năng tăng mạnh mẽ khi đã vượt qua đỉnh cũ. Đây là vùng giá rất hứa hẹn đến các nhà đầu tư dài hạn.

Tầm nhìn dài hạn

The Graph giúp quá trình xây dựng các Dapp nhanh chóng hơn thông qua việc truy xuất Data trên Blockchain Ethereum nhanh hơn. Cùng với sự phát triển của hệ sinh thái Ethereum thì mình tin The Graph cũng sẽ phát triển theo.

Nếu bài viết này mang lại thông tin hữu ích hãy chia sẻ đến mọi người để có thể cùng biết đến.

Thân ái!

icons8-exercise-96