Giao dịch Bot Hunter 5.0 – Phần 7

Chào mừng bạn đến với chuỗi bài viết về các “Chiến lược giao dịch” trên Bot Hunter 5.0.

Chuỗi bài viết này giúp cho các bạn hiểu rõ được chiến lược giao dịch của từng câu lệnh được thực hiện trên bot nhằm giúp các bạn hiểu rõ tính năng của Bot và đưa ra cho mình những quyết định giao dịch tốt nhất và an toàn nhất cho bản thân.

Lệnh giao dịch

Sell 10 BNB USDT tp400 sl250

Ý nghĩa: Đặt lệnh bán 10 BNB tại giá 400$ cắt lỗ tại giá 250$.

Chiến lược:

 • Bạn đang có 10 BNB, giá thị trường của BNB là 260$. Bạn sẽ bán dự đoán BNB tăng giá và sẽ bán BNB tại giá 400$.
 • Nhưng nếu thị trường đi ko như mong muốn, Bạn sẽ cắt lỗ khi BNB giảm giá về 250$.

Hướng dẫn lệnh Sell 10 BNB USDT tp400 sl250

Sell 10 BNB USDT tp20% sl10% 

Ý nghĩa: Đặt lệnh bán 10 BNB tại vùng giá tăng 20% so với giá tại thời điểm đặt lệnh, sẽ cắt lỗ khi BNB giảm -10%.

Chiến lược:

 • Bạn đang có 10 BNB, giá thị trường của BNB là 300$. Bạn sẽ bán dự đoán BNB tăng giá và sẽ bán BNB chốt lời BNB tại giá tăng 20% (360$)
 • Nhưng nếu thị trường đi ko như mong muốn, Bạn sẽ cắt lỗ khi BNB giảm giá -10%(270$) tại thời điểm đặt lệnh.

Hướng dẫn lệnh Sell 10 BNB USDT tp20% sl10% 

Sellstop 10 BNB 250 USDT

Ý nghĩa: Đặt lệnh bán 10 BNB tại vùng giá tăng 250$ (thấp hơn giá thị trường).

Chiến lược:

 • Bạn đang có 10 BNB, giá thị trường của BNB là 300$. Bạn muốn bảo vệ tài khoản của mình trong trường hợp thị trường sập giảm về 250$ thì lệnh bán sẽ kích hoạt.
 • Dùng để bảo vệ tài khoản trong trường hợp thị trường sập.

Hướng dẫn lệnh Sellstop 10 BNB 250 USDT

Sellstop 10 BNB -10% USDT

Ý nghĩa: Đặt lệnh bán 10 BNB tại vùng giá thấp mà BNB giảm -10% (thấp hơn giá thị trường).

Chiến lược:

 • Bạn đang có 10 BNB, giá thị trường của BNB là 300$. Bạn muốn bảo vệ tài khoản của mình trong trường hợp thị trường sập giảm -10% thì lệnh bán sẽ kích hoạt.
 • Dùng để bảo vệ tài khoản trong trường hợp thị trường sập.

Hướng dẫn lệnh Sellstop 10 BNB -10% USDT

Lưu ý

Bot Hunter này, có thể giúp các bạn đặt lệnh giao dịch spot thông qua sàn giao dịch Binance mà không cần đăng nhập vào tài khoản chỉ cần sử dụng thiết bị đăng nhập tài khoản Telegram của mình.

 • Để sử dụng, bạn cần cung cấp cho bot API key và Secret key của tài khoản Binance của bạn.
 • Tuyệt đối không nên chia sẻ API key và Secret key cho ai khác.
 • Luôn đảm bảo là API Restrictions chỉ check “Enable Reading” và “Enable Spot & Margin Trading”.
 • Bot sẽ không chịu trách nhiệm về mọi rủi ro khác trong quá trình giao dịch.

Xem kỹ các hướng dẫn và quy định trước khi quyết định kết nối BOT để giao dịch, quyền lựa chọn là của các bạn.

Thân ái!

icons8-exercise-96