Giao dịch Bot Hunter 5.0 – Phần 6

Chào mừng bạn đến với chuỗi bài viết về các “Chiến lược giao dịch” trên Bot Hunter 5.0.

Chuỗi bài viết này giúp cho các bạn hiểu rõ được chiến lược giao dịch của từng câu lệnh được thực hiện trên bot nhằm giúp các bạn hiểu rõ tính năng của Bot và đưa ra cho mình những quyết định giao dịch tốt nhất và an toàn nhất cho bản thân.

Lệnh giao dịch

Sell 10 BNB at300 USDT 1buy-30% 2buy10%

Ý nghĩa: Đặt lệnh bán 10 BNB tại vùng giá 300$ và dùng toàn bộ số USDT thu được sẽ mua BNB khi giá BNB giảm -30% (210$) từ giá bán. Trường hợp BNB tăng giá 10% thì lấy số USDT đã bán mua lại toàn bộ.

Chiến lược:

 • Bạn đang có BNB, giá thị trường của BNB là 260$. Bạn sẽ bán BNB tại giá 300 và sẽ mua lại khi BNB giảm -30% (210$) từ giá bán.
 • Nếu BNB tăng giá lên 10%(330$) thì sẽ mua lại BNB để tránh mất Coin.

Hướng dẫn lệnh sell 10 BNB at300 USDT 1buy-30% 2buy10%

Sell 10 BNB at300 USDT 1buy250 2buy350

Ý nghĩa: Đặt lệnh bán BNB tại vùng giá 300$ và dùng toàn bộ số USDT thu được sẽ mua BNB khi giá BNB giảm về 250$. Trường hợp BNB tăng giá 350$ thì lấy số USDT đã bán mua lại toàn bộ.

Chiến lược:

 • Bạn đang có BNB, giá thị trường của BNB là 260$. Bạn sẽ bán BNB tại giá 300 và sẽ mua lại khi BNB giảm 250 từ giá bán.
 • Nếu BNB tăng giá lên 350$ thì sẽ mua lại BNB để tránh mất Coin.

Hướng dẫn lệnh sell 10 BNB at300 USDT 1buy250 2buy350

Sell 10 BNB at300 USDT allbuy-30%

Ý nghĩa: Đặt lệnh bán 10 BNB tại vùng giá 300$ và dùng toàn bộ số USDT thu được sẽ mua BNB khi giá BNB giảm -30% từ giá bán.

Chiến lược:

 • Bạn đang có BNB, giá thị trường của BNB là 260$. Bạn sẽ bán BNB tại giá 300 và sẽ mua lại khi BNB giảm -30%(210$) từ giá bán.
 • Không mua lại trong trường hợp BNB tăng giá.

Hướng dẫn lệnh sell 10 BNB at300 USDT allbuy-30%

Sell 10 BNB at300 USDT allbuy250

Ý nghĩa: Đặt lệnh bán 10 BNB tại vùng giá 300$ và dùng toàn bộ số USDT thu được sẽ mua BNB khi giá BNB giảm về 250$.

Chiến lược:

 • Bạn đang có BNB, giá thị trường của BNB là 260$. Bạn sẽ bán BNB tại giá 300 và sẽ mua lại khi BNB giảm về giá 250$.
 • Không mua lại trong trường hợp BNB tăng giá.

Hướng dẫn lệnh sell 10 BNB at300 USDT allbuy250

Sell 10 BNB at300 USDT onlybuy-30%

Ý nghĩa: Đặt lệnh bán 10 BNB tại vùng giá 300$ và chỉ dùng số USDT thu được mua lại đúng số lượng 10BNB đã bán khi BNB giảm về -30%.

Chiến lược:

 • Bạn đang có 10 BNB, giá thị trường của BNB là 260$. Bạn sẽ bán BNB tại giá 300 và sẽ chỉ mua lại 10 BNB đã bán với giá giảm -30% từ giá bán (210$). Để còn dư một số USDT.
 • Không mua lại trong trường hợp BNB tăng giá.

Hướng dẫn lệnh sell 10 BNB at300 USDT onlybuy-30%

Sell 10 BNB at300 USDT onlybuy250

Ý nghĩa: Đặt lệnh bán 10 BNB tại vùng giá 300$ và chỉ dùng số USDT thu được mua lại BNB đúng số lượng đã bán khi BNB giảm về -30%.

Chiến lược:

 • Bạn đang có 10 BNB, giá thị trường của BNB là 260$. Bạn sẽ bán BNB tại giá 300 và sẽ chỉ mua lại 10 BNB đã bán với giá giảm 250$. Để còn dư một số USDT
 • Không mua lại trong trường hợp BNB tăng giá.

Hướng dẫn lệnh sell 10 BNB at300 USDT onlybuy250

Lưu ý

Bot Hunter này, có thể giúp các bạn đặt lệnh giao dịch spot thông qua sàn giao dịch Binance mà không cần đăng nhập vào tài khoản chỉ cần sử dụng thiết bị đăng nhập tài khoản Telegram của mình.

 • Để sử dụng, bạn cần cung cấp cho bot API key và Secret key của tài khoản Binance của bạn.
 • Tuyệt đối không nên chia sẻ API key và Secret key cho ai khác.
 • Luôn đảm bảo là API Restrictions chỉ check “Enable Reading” và “Enable Spot & Margin Trading”.
 • Bot sẽ không chịu trách nhiệm về mọi rủi ro khác trong quá trình giao dịch.

Xem kỹ các hướng dẫn và quy định trước khi quyết định kết nối BOT để giao dịch, quyền lựa chọn là của các bạn.

Thân ái!

icons8-exercise-96