Hiểu Rõ Đầu Tư Dài Hạn và Đầu Cơ Ngắn Hạn Trong Thị Trường Crypto

Đầu tư dài hạn giống như việc bạn gieo trồng 1 hạt giống và cho nó thời gian để nó phát triển, bạn sẽ tập trung và giá trị dài hạn của Crypto.

– Xác định mua và nắm giữ trong dài hạn, không chốt lúa non hoặc mua bán không có kế hoạch.

– Xác định thu được lợi nhuận phải lớn, vào thị trường phải làm giàu.

– Xác định dài hạn, không quan tâm đến những biến động giá trong ngắn hạn.

➤Đầu tư dài hạn sẽ giúp anh chị có cơ hội thay đổi tình hình tài chính.

Đầu cơ ngắn hạn bạn sẽ tập trung vào giá cả (vào biến động ngắn hạn)

– Xác định nắm giữ trong ngắn hạn và chốt lới, cắt lỗ đúng target.

– Lợi nhuận kỳ vọng có con số 5%, 10%, 20%, 30% và có cắt lỗ.

– Quan tâm biến động giá trong ngắn hạn, luôn theo dõi các biến động của thị trường.

icons8-exercise-96