Cảm Nhận Học Viên Mr. Quang Hùng – Video Trực Tiếp

Mr. Quang Hùng là một trong những người đầu tiên đồng hành khi Học Viện Đầu Tư Tài Chính mới thành lập. Trải qua hơn 1 năm trong thị trường tài chính và nhiều dự án, từ 1 người công nhân thì hiện tại anh Quang Hùng đang làm công việc chính là Buôn Coin OTC.

Khi mới bắt đầu làm buôn coin, anh từng nghĩ mình không làm được vì có nhiều người đi trước đã làm rồi. Nhưng trước lời động viên của thầy Hiếu, anh đã quyết tâm làm và tin tưởng mình sẽ thành công. Đến giờ thu nhập mỗi tháng của anh Quang Hùng trung bình đều trên 30 triệu mỗi tháng.

Đó là nhưng điều cơ bản tóm tắt về hành trình nỗ lực, giàu nghị lực, kiên cường của 1 con người đi lên từ khó khăn như anh Quang Hùng. Để hiểu hơn bạn có thể xem video clip để nắm rõ.

icons8-exercise-96