Cách Phân Tích Cơ Bản Một Crypto Để Đầu Tư Dài Hạn

Các thông tin phân tích cơ bản một Crypto:

1. View tổng thể về crypto muốn đánh giá
2. View về website, kênh youtube, telegram, twitter…
3. View về đồ thị để biết crypto đó đang đi như thế nào?
4. View về khối lượng giao dịch, quy mô vốn hóa, tổng lượng cung tiền, đối thủ…
5. Đánh giá xem là Blockchain thế hệ thứ bao nhiêu?
6. Proof of…. (POW, POS, DPOS)
7. Cơ chế chia thưởng
8. Có Smart Contract hay không?
9. Kích thước Blockside, thời gian đóng Block, phí giao dịch…
10. Tiện ích ví…
11. Đánh giá mức giá mục tiêu, lạm phát của đồng tiền đó?
12. Team Dev nắm bao nhiêu %? Cộng đồng nằm bao nhiêu %?
13. Team Marketing như thế nào?
14. List lên được bao nhiêu dàn, bao nhiêu cặp tiền đang được giao dịch
15. Testnet, Mainnet?
16. Có hệ sinh thái, sản phẩm chưa?
17. Đánh giá ứng dụng thực tế thế nào?
18. Trend hiện tại là gì, Trend tương lai ra sao?
19. Có quỹ nào đang đầu tư vào dự án đó?
20. Ai đang nắm giữ, giá ICO, IDO…

icons8-exercise-96