Các lệnh giao dịch cơ bản

Lệnh thị trường – Market

Lệnh thị trường là một lệnh nhằm nhanh chóng mua hoặc bán tại mức giá hiện có tốt nhất. Để thực hiện lệnh này, thanh khoản cần được lấp đầy, có nghĩa là lệnh sẽ được thực hiện dựa trên các lệnh giới hạn đã được đặt trước đó trên sổ lệnh. 

Lệnh thị trường
Lệnh thị trường
Không giống như lệnh giới hạn, khi mà lệnh được đặt trên sổ lệnh, lệnh thị trường được thực hiện ngay lập tức theo giá thị trường hiện tại, có nghĩa là nhà đầu tư trả các phí như một market taker (người mua/bán).

Lưu ý: Lệnh thị trường rất tiện lợi trong các tình huống mà việc lệnh của bạn được lấp đầy quan trọng hơn việc có một mức giá nhất định. Điều này có nghĩa là bạn chỉ nên sử dụng lệnh thị trường nếu nhà đầu tư sẵn sàng trả các mức giá và phí cao hơn do trượt giá. Nói cách khác, lệnh thị trường chỉ nên được sử dụng nếu đang cần gấp.

Đôi khi nhà đầu tư có thể ở trong tình huống có một lệnh giới hạn bị bỏ qua, vì vậy cần phải mua/bán càng sớm càng tốt. Do vậy, nếu cần phải tham gia vào giao dịch ngay lập tức hoặc cần thoát khỏi sự cố, lệnh thị trường lúc đó sẽ có ích. Tuy nhiên, nếu bạn là người mới tham gia vào thị trường tiền điện tử lần đầu tiên và bạn đang sử dụng Bitcoin để mua các altcoin, bạn nên tránh sử dụng lệnh thị trường bởi vì bạn sẽ phải trả mức tiền nhiều hơn mức bạn nên trả. Trong trường hợp này, bạn nên sử dụng lệnh giới hạn.

Lệnh giới hạn – Limit

Lệnh giới hạn là một loại lệnh do người dùng đặt lên trên sổ lệnh ở một mức giá giới hạn nhất định hoặc tốt hơn. Mức giá giới hạn này do người dùng quyết định. Vì thế, khi người dùng đặt một lệnh giới hạn, giao dịch sẽ chỉ được thực thi khi giá thị trường đạt tới mức giá giới hạn đó. Từ đó, người dùng có thể sử dụng các lệnh giới hạn để mua với giá thấp hơn hoặc bán với giá cao hơn giá thị trường hiện tại. 

Không giống như các lệnh thị trường trong đó giao dịch được thực thi ngay lập tức theo giá thị trường hiện tại, thì các lệnh giới hạn sẽ được đặt lên sổ lệnh và sẽ không được thực hiện ngay lập tức, do đó sẽ tiết kiệm được cho người dùng khoản phí áp dụng cho ‘market maker’.

Lệnh giới hạn
Lệnh giới hạn

Lưu ý: Lệnh giới hạn thường được sử dụng khi người dùng không quá vội vàng với việc mua và bán. Không giống như các lệnh thị trường, các lệnh giới hạn không được thực thi ngay lập tức, do đó nhà đầu tư cần phải chờ đến khi giá thị trường chạm đến điểm bạn chào bán/đặt mua. Các lệnh giới hạn cho phép người dùng mua và bán với mức giá tốt hơn, các mức giá này thường được đặt theo các mức hỗ trợ và kháng cự mạnh. Người dùng nên chia các lệnh mua/bán thành các lệnh giới hạn nhỏ hơn để áp dụng hiệu ứng trung bình giá. 

Lệnh OCO 

Nếu bài viết này mang lại kiến thức hữu ích hãy chia sẻ cho nhiều người cùng biết đến.

Thân ái!

icons8-exercise-96